wp2a1fc961.png
wpd11613c5.png

Sedert enkele jaren wordt er in de Oranjekazerne voor alle veteranen van de Grenadiers en Jagers een reünie georganiseerd. De oudere b.v. van de 2e wereldoorlog en de koude oorlog maar ook voor de jonge Veteranen die al een missie hebben gehad b.v. hun inzet de Balkan- Irak etc. En de Indië Bataljons De vereniging is opgericht in 2007. Het resultaat van de reünie is groot, er komen ieder jaar meer Veteranen naar de reünie. Dit jaar werd tevens de 184ste verjaardag van de Grenadiers en Jagers gevierd. Er wordt jaarlijks ter ere van de Grenadiers en Jagers die het hoogste offer hebben gebracht bij het prachtige monument een krans gelegd.

Natuurlijk zijn wij er dit jaar op Zaterdag 6 juli 2013 er ook weer naar toe geweest, (Manfred moest in 1956 opgekomen en is toen ingedeeld bij de Garde Grenadiers)  Je wordt er heel hartelijk ontvangen en het was ontzettend gezellig, indrukwekkend als je dan ziet hoe enthousiast  al die Veteranen zijn, die elkaar weer terugzien, al die ervaringen van vroeger uitwisselen. Er werd een bijzondere toespraak gehouden,  maar ook zeer interessant de voorlezing van de gegevens van het koninklijk besluit waarmee  Koning Willem 1 op 7 juli 1828 besloot tot de oprichting van een afdeling Grenadiers, twee bataljons Jagers en een Muziekkorps Garderegiment Grenadiers en Jagers. Precies 184 jaar geleden. Met als ondergetekende “ Willem.”

Net als vandaag was het warm die dag in juli en het was in meerdere opzichten broeierig. Er zat oorlog in de lucht en er werden extra inspanningen verricht om het leger daarop voor te bereiden. Eén van de maatregelen die Koning Willem 1 nam was het oprichten en aanstellen van speciaal geselecteerde eenheden, als persoonlijke lijfwacht, als voorbeeld voor andere eenheden van de Krijgsmacht. Grenadiers en Jagers werden keureenheden: professioneel, betrouwbaar en trouw”.

Nog geen jaar na oprichting werden Grenadiers en jagers ingezet bij bet neerslaan van de Brusselse Opstand. De garde eenheden waren vervolgens succesvol gedurende de Tien Daagse Veldtocht in 1831 in België, en dat wapenfeit siert nog steeds ons vaandel. Ook in de meidagen 1940 werd heldhaftig gestreden bij de verdediging van de vliegvelden Ypenburg Ockenburg en Valkenburg rond Den Haag, bij de Waalhaven en tijdens de strijd op en rond de Grebbeberg. Veel regimentsgenoten lieten het leven bij die strijd in 1940 of tijdens krijgsgevangenschap in de jaren die volgden. Na de 2e Wereld Oorlog wordt een aantal bataljons Grenadiers en Jagers ingezet in het voormalig Nederlands Indië. Bij die missies, die varieerden in duur van twee tot drie jaar, verrichten onze regimentsgenoten op voortreffelijke wijze hun moeilijke taak. Ook hier betaalde een aantal Grenadiers en Jagers de allerhoogste prijs. Maar ook nu de jongste generatie hebben een hechte onderlinge band. Door hun inzet b.v. Afganistan. Ook deze jonge Veteranen zijn nu aanwezig.

Kwaliteit staat ook nu nog steeds hoog in ons vaandel. Grenadiers en Jagers dwingen ook vandaag met enige regelmaat respect af middels de uitvoering van taken in Nederland of elders in de wereld. De Grenadiers waren van oorsprong granaatwerpers, het waren grote vaklieden keursoldaten. De berenmutsen waren een bescherming tegen het sabelhouwen (slaan), de voorzijde uniform maakten hun nog groter.  Het was weer een mooie dag de Indische maaltijd inclusief het drankje smaakte uitstekend. Ook was er voor de plechtigheid aan de andere kant een nieuwe grote tribune gemaakt zodat er voor iedereen een mooie plek was om het goed te kunnen zien, het was nogal warm deze dag en tot ieders verassing werden er op de tribune heerlijke koele flesjes water uitgedeeld. Service. Muziekkorpsen luisterden deze dag op met hun vrolijke muziek.

Nog een oproepje voor alle Veteranen van Grenadiers en Jagers, voor wie het nog niet weten. Ook U kunt aanwezig zijn bij de jaarlijkse reünie waar u misschien uw oude kameraden weer terug kunt zien en oude verhalen en belevenissen weer kan delen. Ik zet hierbij een link op waar alles opstaat wat u moet doen om ook hierbij te kunnen zijn.

Eenmaal op deze website ziet u de link VVGJ Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers. Daar staat een aanmeldingsformulier.

Leidy

www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl

 

wp30ed7baa_0f.jpg
wp442037f2_0f.jpg
wp7bc41ba8_0f.jpg
wp123ce9df_0f.jpg
wp6b5eec93_0f.jpg
wp5c6b83c3_0f.jpg
wp8c00e4af_0f.jpg
wpe209533a_0f.jpg
wp571c6116_0f.jpg
wpa2b95111_0f.jpg
wpf8d237dd_0f.jpg
wp2375ff6c_0f.jpg
wp7f7e384b_0f.jpg
wp24f902f2.png
wpadd083f1_0f.jpg
wp8ee0d6a7.png
wpe0fe95a2_0f.jpg
wp30559d6b.png
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013
©WOHLGEMUTH2013