wp294e981b.png
wpbfa45652.png
wp3608832a.png
wpbc89ce5c.png
wpafbc9b9c.png
wp00b5d905.png
wpb6269b99.png
wp055b5756.png
wp0dbe1e76.png
wp4b69cc9d.png
wp366f6e2b.png
wpc6513974.png
wp3eeb23bb.png
wpd15fac96.png
LEIDY WOHLGEMUTH
Homepage van Leidy & Manfred Wohlgemuth
wp6a43940a.png
wp441c62cc.png
wp12a15020.png
wp044e9a73.png
wp9166d9dc.png
wpe12ed374.png
wp98c5db92.png
wp32844777.png

Nieuw Stadhuis

 

Eindelijk! Het plan voor het nieuwe stadhuis was er door na veel gekissebis het voor en het tegen. Veel vergaderuren. Er ging veel aan vooraf, ook is er wel veel ruchtbaarheid aan gegeven, zoals die grote tent op de markt, de burgerzaal waar via het grote scherm precies alles werd verteld. Het oude thans huidige stadhuis van Oud voldeed niet meer aan de eisen des tijds. Dus een nieuw nieuwerwets model.  Een enorme grote klus dat stadhuis. (plannen  en nog eens plannen een grote loep binnen en aan de buitenkant van de stad, hoorde allemaal bij het masterplan).  

Er waren twee architecten gevonden, waarbij eentje uit Almelo geboortig. En een ieder kon het ontwerp gaan bekijken, beoordelen en jureren. Het moet natuurlijk je smaak zijn, maar verder geen keus dus we kozen. Jammer het werd het andere. Veel glas met een hangende raadszaal boven de nieuwe haven. Het gras in Almelo was denk ik toch niet zo groen als elders.Persoonlijk had ik voorkeur voor een  prachtig degelijk Jugendstil pand met het Almelose gemeentewapen op de voorgevel, met een voorname uitstraling van ‘dit is het huis van de stad’. dat heeft Almelo toch wel verdiend. Dat is tijdloos en tevens een aanvulling van de paar panden die er nog staan. Er is al zoveel weg, Maar nu wil het geval dat er een nieuwe raad is gekozen, die tijdens de eerste vergadering wel goed eerst op verkenning ging. Wie is voor wat. En wordt er weer gepraat over renovatie oude stadhuis, Ra ra wat wordt het? Ik heb het idee dat er een telepathische verbinding was van het vorige bestuur met het vroegere college in 1919, met aan het bewind aangevoerd door Burgemeester Wijckerheld Bisdom, want tot mijn grote verbazing las ik in een heel oud archief dat de gemeente Almelo in 1919 al plannen had voor een nieuw te bouwen stadhuis aan de oude havenkom, ‘twee zielen een gedachte’. Hoe kan zoiets de 1ste wereldoorlog was net 1 jaar afgelopen, de Spaanse griep net achter de rug, die toen wereldwijd miljoenen levens eiste, waar haalden ze het geld en de fut vandaan.Het college had 2 plannen eentje aan de zijde van de havenkom, die dan voor een deel zou worden gedempt.

Of aan de zijde van het Schokland door het slopen van de door onteigende huizen vrij komende grond, dat voor marktverruiming in gemeentes bezit was gekomen.In de raad heerste nog geen overeenstemming, maar tijdens het debat werd toen wel gezegd dat altijd al is gesteld dat het nieuwe gemeentehuis onaangevochten op de markt zou moeten staan, waar men dan de beschikking zou krijgen over de onteigende meest oude gebouwen. Maar ook het haven plan was een aanbeveling. Men had toch geen bewondering daarvoor gezien de toestand van de kaden van de haven. En het uitzicht over het kanaal tussen de fabrieken door werd daardoor geheel opgeheven. En dat kanaalkijkje hoorde er nu eenmaal. Dus werd toch liever ten bate van het stedenschoon gekozen voor de zijde van het Schokland. Het toenmalige gemeentehuis werd te klein en de gemeente moest een nieuwe bestuurszetel hebben. Het nieuwe moest wél een eeuw lang voldoen. En in het centrum van de oude stad, ook aan de eisen van de welstand. (dat moest toen de raad nog uitmaken). De raad had de voorkeur voor het maken van een bouwplan op te dragen aan de directeur van de gemeentewerken. In plaats van een specialiteit. De krant schreef ‘Wij zouden het liefst dat het plan een eigen Almeloos werk blijft. Mits er een kloek gemeentehuis komt dat zich aan de behoeften aanpast van zo’n gebouw. En daarbij de schoonheid bevredigd, Almelo heeft immers reeds geen stedenschoon te over!’ Dat waren dus de plannen van 1919, maar volgens mij is er niets van gekomen, want het gemeentehuis bleef nog lang staan aan de Wierdensestraat ook een prachtig pand maar te klein. Tot in 1973 het huidige stadhuis van Architect Oud verrees. Er moest van hem wel veel ruimte eromheen vrijkomen, dus er werd heel veel afgebroken, (anders ging hij er niet mee verder). En weg hele wijk Schalderoi en omgeving. Het gras was elders weer groen. En dat  blijft het want er is inmiddels al een architect van elders aangenomen, die het zal bekijken voor verbouwing, ook een mogelijkheid, men kan het huidige stadhuis aan de twee zijkanten en naar boven uitbreiden. Maar Almelo heeft toch zelf ook wel architecten die hun hart in Almelo hebben liggen en  denken zoals de Almelose denkt. En mocht de renovatie van het huidige stadhuis doorgaan, dan zal (zie boven) dit stadhuis zoals het gemeentebestuur in 1919 vonden minstens een eeuw moeten blijven staan. Dat wordt dus vanaf 1973 tot 2073 het zal dan gerenoveerd nog heel lang minstens 63 jaar mee gaan!

Leidy

 

wp90ce85ff.jpg

 

wpb81da088_0f.jpg
wpc24fff25.png